Online

Courses

Sikkerhed ved arbejde på eller nær Elektriske installationer

EN 50 110 & L-AUS - Language:


Kurset giver instruktion i de Danske L-AUS regler, som gælder i Danmark, samt EN 50110, der er den Europæiske standard for sikkerhed ved arbejde på eller nær elektriske installationer, og som alle CENELEC medlemslande har forpligtet sig til, at implementere i national lovgivning, som minimumskrav. EN 50110 Erstatter 1. juli 2017 de nuværende Danske L-AUS regler. Med dette kursus opnår du kendskab til de farer der er forbundet med elektricitet, og hvordan de imødegås. Kurset efterkommer Stærkstrømsbekendtgørelsen krav om årlig instruktion i forbindelse med arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer.

Access: 45 Days

Der er adgang til kurset i 45 dage efter tilmeldingen.

Price: DKK 600,-

Kr. 600 ekskl. moms. Kr. 750 inkl. moms.

Duration: 3 Hours

Anslået varighed 2,5 til 3,5 timer afhængig af kursistens forudgående kvalifikationer og effektivitet.

** Price excl. VAT.

 

Når kurset er gennemført fremsendes e-mail med vedhæftet certifikat til kusist og evt. kursusadmininistrator.

 
 
 

Kursusgrundlag

 
 
 

EN 50 110 er den europæiske norm for drift af elektriske installationer. Alle Cenelec lande har forpligtet sig til at gennemføre normen i den nationale lovgivning.

Den tilsvarende regulering i Danmark er den danske Stærkstrømsbekendtgørelse, kapitel 63, arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer indgår også i kurset.

Både standard og den danske regulering gennemgås i kurset og der udstedes certifikat som godtgør færdigheder i forhold til Dansk lovgivning og Europæisk standard.
Certifikat udstedes på Dansk og på Engelsk.

 
 

Kursus Struktur

Kurset indeholder:

1. Velkomst og kursus navigation.
2. Hvor og hvornår skal reglerne følges.
3. Farerne ved elektricitet.
4. Grundlæggende principper for sikkerhed ved arbejde på eller nær elektriske installationer.
5. Funktions kontrol.
6. Spændingsløst arbejde - Dead Working.
7. Arbejde under spænding - Live Working.
8. Arbejde i nærheden af spændingsførende installationer.
9. Førstehjælp ved el-ulykker.
10. Afsluttende test (80% korrekte svar er nødvendig for certificering).