Online

Courses

Sikkerhed ved arbejde på eller nær elektriske installationer

EN 50 110, udgave - 2020 - Language:


Sikkerhed ved arbejde på eller nær elektriske installationer - Online E-Learning. Kurset henvender sig til enhver der skal arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer. Kurset tager udgangspunkt i den Danske Installationsbekendtgørelse, den Europæiske standard EN 50110 - Drift af elektriske installationer og andre relevante standarder. Kurset er målrette elektrisk sagkyndige og andre der skal udføre arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer. Kurset fordrer ikke forudsætninger.

Access: 45 Days

Der er adgang til kurset i 45 dage efter tilmeldingen.

Price: DKK 600,-

Kr. 600 ekskl. moms. Kr. 750 inkl. moms.

Duration: 3 Hours

Anslået varighed 2,5 til 3,5 timer afhængig af kursistens forudgående kvalifikationer og effektivitet.

Price excl. VAT.

Enhver der arbejder på eller i nærheden af spændingsførende elektriske installationer, skal være instrueret i sikkerhedsmæssig korrekt adfærd – uanset om der er tale om elektrisk eller ikke elektrisk arbejde. Instruktionskravet gælder såvel elektrisk sagkyndige som andre der skal udføre arbejde.
Der kræves ikke forudgående elektriske kompetencer for at deltage på kurset.
I almindelighed fordres der instruktion mindst årligt. Hyppigere hvis der er tale om kompleksitet er særlig farlighed.

 
 
 

Kursusgrundlag

 
 
 

Dette kursus imødekommer de generelle krav i installationsbekendtgørelsen og i EN 50110, om at personer der udfører arbejde på eller nær elektriske installationer under spænding skal være instrueret om sikkerhedsmæssig korrekt adfærd. Instruktionen giver indgående kendskab til de farer der er forbundet med at arbejde på eller nær elektriske installationer, samt hvordan disse farer kan imødegås.

Arbejdsgiveren bør supplere med specifik instruktion omhandlende det aktuelle arbejde der skal udføres. Fornyet instruktion bør i almindelighed gentages mindst årligt. Afhængig af installationens, arbejdets kompleksitet og farlighed kan der være behov for hyppigere instruktion.

 
 

Kursus Struktur

Kurset indeholder:

1. Velkomst og kursus navigation.
2. Hvor og hvornår skal reglerne følges.
3. Farerne ved elektricitet.
4. Grundprincipper for sikkerhed ved arbejde på eller nær elektriske installationer.
5. Driftsaktiviteter, aktiviteter, måling, afprøvning og eftersyn.
6. Arbejdsprocedurer
6.1. Generelt for alle arbejdsmetoder
6.2. Spændingsløst arbejde - Dead Working
6.3. Arbejde under spænding
6.4. Arbejde under spænding
7. Vedligeholdelsesprocedurer
8. Førstehjælp ved el-ulykker
9. Afsluttende test (min. 80% korrekte svar)