Hjælp

Tekniske Spørgsmål

#issue161

Har du glemt eller mistet din adgangskode?

Var denne information nyttig?

#issue162

Hvis dit kursus ikke kører som forventet!

Her nogle forslag til at komme videre:

I sjældne tilfælde sker det at et kursus ikke afvikles som forventet. Når det sker er det formodentlig din PC eller browser der er årsag.

 1. Genstart din PC og dermed også den browser du anvender.
 2. Nulstil din browser.
 3. I Microsoft Internet Explorer gøres det ved at klikke på tandhjulet i øverst højre hjørne, vælg Internetindstillinger og fanen Avanceret. Klik på knappen Nulstil.

   
   
   
 4. Prøv en anden browser.
 5. Vore kurser kan køre i de fleste browsere! Vi har testet Microsoft Internet Explorer, Google Chrome og Mozilla Firefox.

 6. Prøv en anden PC og evt. andet netværk.

Var denne information nyttig?

#issue163

Udskrift af certifikat fra hjemmesiden

Udskriv L-AUS Certifikat fra hjemmesiden:

Certifikatet er en højopløst billedfil i formatet PNG.

 1. Log ind med dine brugeroplysninger og vælg Mine Kurser - venstreklik på det certifikat du vil udskrive.
 2. Højreklik på Print certifikat og vælg Gem destination som...
 3. Vælg den sti hvor du vil gemme certifikatet i - f.eks. på skrivebordet!

 4. Gå til destinatinen hvor du gemte filen (skrivebordet) og dobbeltklik på filen certifikat.png - filen åbnes i Windows Fotofremviser
 5. Vælg udskriv og print - vælg printer og helsidet billede - klik på Udskriv
 6. Dit certifikat kommer nu på den valgte printer.

Var denne information nyttig?

#issue164

Krav til skærm, båndbredde og browser

Krav til skærm, båndbredde og browser m.v.:

Kurserne er optimeret Google Chrome og en skærm med en opløsning på minimum 1024 x 768.

 

Kurset kører også uden problemer med andre browsere og skærmopløsninger. Vi anbefaler en båndbredde på min. 2Mbps, men kurserne kører uden problemer på langt lavere båndbredde. Med en båndbredde på 500 Kbps er loadtiden for et afsnit testet til 6-7 sekunder.

Work arounds på kendte problemstillinger:

 • Skærmopløsning mindre end 1024 x 768.
 • Microsoft Internet Explorer 8: Hvis Menulinie, Favoritlinie, kommandolinie og statuslinie er slået til samtidig.
 • Firefox browser med menulinie, favoritlinie, kommandolinie og statuslinie slået til samtidig.

Problemet består i alle ovenstående tilfælde af at Close knappen ikke bliver vist eller kun delvist bliver vist, og omgås ved:

 • Afsnit kan lukkes ved at klikke i det mørke område umiddelbart udenfor kursusvinduet.
 • Slå en eller flere af ovenstående linier fra.
 • Indstil zoom niveauet på browseren til et passende niveau, eksempelvis 80%.

Var denne information nyttig?

Betalingsmetoder

#issue165

Hvis du er i tvivl om, hvilken betalingsmetode du skal vælge:

Betaling med kreditkort:

Ved betaling med kreditkort vil du kunne gå i gang med kurset, så snart betaling er gennemført.

Betaling med kreditkort sker via PayPal, hvor betaling foregår nemt og sikkert. Ved betaling kan du benytte kreditkort eller PayPal-konto. Du behøver således ikke nødvendigvis at have en PayPal konto for at kunne gennemføre betalingen.

Når betalingen er gennemført, og du har logget ind med de brugeroplysninger, du har fået tilsendt, vil kurset straks blive oprettet automatisk.

Betaling med faktura:

Betaling med faktura forudsætter manuel ekspedition. Når vi har modtaget ordren, vil du typisk blive tilmeldt inden for meget kort tid (normalt mindre end 2 arbejdstimer efter modtagelsen).

Hvis du kun skal tilmelde 1 person, benytter du knappen En kursist. Når én kursist tilmeldes, vil du blive bedt om kursistens oplysninger.

Hvis der skal faktureres til et firma, skal vi tillige bruge firmaets og kontaktpersonens oplysninger. Vi sender herefter en faktura og tilmelder kursisten.

Hvis fleres kursister skal tilmeldes, kan knappen Flere kursister bruges.
Formular for tilmelding af flere kursister skal downloades, udfyldes og uploades igen.
Når vi har modtaget tilmeldingen, sender vi en faktura og tilmelder kursisterne.

Var denne information nyttig?

#issue166

Modtag mail fra EKU, specielt hvis du bruger Gmail

Var denne information nyttig?

Om Kurset

#issue167

Kursusmål, indhold og kildeliste for L-AUS / Elektrisk sikkerhed

L-AUS / Elektrisk sikkerhed - Kursusmål og Kursusindhold:

Kursusmål:

 • At give deltageren kendskab til de farer der er forbundet med arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer
 • At give deltageren mulighed for at beskytte sig mod at farlige situationer kan opstå ved arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer
 • At give deltageren mulighed for at vide hvordan man kan beskytte sig hvis elektriske uheld alligevel sker
 • At give deltageren mulighed for at give førstehjælp i direkte relation til elektriske ulykker

Kildemateriale:

 • Stærkstrømsreglementets afnit 6:2001, herunder særlig kapitel 63 - Arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer, Stærkstrømsreglementets 5, El-installtørloven, SIK meddelser 3/09, 9/07, SKS system & ekstern audit
 • DS/EN 50 110 del 1 2005 og del 2 2010 Drift af elektriske installationer / Operation of electrical installations
 • Arbejdsmiljøloven
 • AT Vejledninger - D5.2 høreværn, D5.7 Beskyttelseshjelme, D5.8 Øjenværn, D6.1 Støj, 8-3 Vejledning i risikoanalyse
 • NFPA 70e (lysbuebeskyttelse)
 • IEC 60 479-1 del 1 2005 Effects of current on humon beings and livestock - General aspects
 • BAR-BA, Branchemiljørådet - Bygge og Anlæg: El-arbejde, L-AUS lommebogen
 • DS/EN 50 321 elektrisk isolerende fodtøj, 50 365 elektrisk isolerende hjelme, 60 204 Maskinsikkerhed - elektrisk udstyr på maskiner, 60 439
 • Lavspændingstavler, 60 900 Håndværktøj til arbejde under spænding LV, 60 903 L-AUS handsker af isolerende materialer, 50 286 L-AUS påklædning, 61 140
 • Beskyttelse mod elektrisk stød, 61 477 Minimumskrav til anvendelse af værktøj og udstyr, 165 Øjenværn, 166 Øjenværn- almene krav, DS/EN/IEC 61 010
 • Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr - Del 1 Generelle krav.
 • SIK - artikler: Beskyt dig når du skifter sikringer (april 2007), Ulykkesstatistik 1999-2010, Arbejde på elektriske installationer 2010, Test af fejlstrømsafbryder, AT - Arbejdspladsvurdering, 30 metoder til forebyggelse af arbejdsulykker

Var denne information nyttig?

#issue168

Et Typisk Kursusforløb

Et Typisk Kursusforløb

Når en kursist oprettes, modtager kursisten 2 E-mails. Første E-mail indeholder link til kursets hjemmeside og kursistens brugernavn og password. Anden E-mail er en velkomst mail til kursisten, indeholdende en kort introduktion til kurset. Når kursisten logger på første gang, kommer han til en startside, som viser de kurser kursisten er tilmeldt. Klik på det kursus du vil i gang med, og herfra følges kursets anvisniger.


De enkelte afsnit skal gennemgås kronologisk. Du kan ikke fortsætte til næste afsnit før du har afsluttet det foregående afsnit. Når et afsnit er slut, afsluttes det ved at klikke på Close øverst til højre ved kursusboksen, eller i klikke i det mørke område udenfor kursusboksen. Herefter gås der videre ved at klikke på næste. Det er en vigtig forudsætning for at få registreret afslutningen af afsnit og kursus, at der også trykkes på næste efter sidste afsnit.


De fleste kurser afsluttes med en afsluttende test. Denne test består af en række spørgsmål. Ved endt test kan du se om din score er tilstrækkelig til, at der kan udstedes et kursusbevis. Hvis score er utilstrækkelig, kan du tages kursus eller test igen og igen - til du er i stand til at opnå tilstrækkelig score. Er scoren tilstrækkelig, afsluttes afsnittet med at lukke på Close eller i det mørke område og efterfølgende klikke på næste. Dermed registreres kursets resultat og der sendes straks et kursusbevis pr. e-mail til kursisten. Du har adgang til kurset i 45 dage, og kan afbryde og logge på igen så tit du har lyst. Kurset tilbyder automatisk at genstarte der hvor du slap.

Var denne information nyttig?

Kursusadministrator

#issue169

Kursusbevis til kursusdeltager og evt. til kursusadministrator

Bevis til kursist

Når en kursist har afsluttet sit kursus modtager han en e-mail indeholdende et elektronisk kursusbevis. Denne mail afsendes automatisk, så der går kun nogle få øjeblikke fra kursusafslutning til kursisten har sit bevis.


Evt. kopi af bevis til kursusadministrator

Såfremt virksomheden der tilmelder kursisten til kurset, har ønske om at modtage en kopi samtidig, skal denne oprettes som Customer Education Manager CEM. Når CEM er oprettet, modtager han - på samme vis som kursisten - en kopi af kursusbeviset

Var denne information nyttig?

Samhandel

#issue170

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for køb hos EKU ApS (CVR nummer 34621217)

Ydelser:

E-Learning produkter leveres som digitale ydelser med de særlige betingelser der knytter sig hertil i form af bortfald af fortrydelsesret m.v. Øvrige ydelser leveres i overensstemmelse med almindelig dansk praksis for b2b handel.


Priser:

Alle priser er angivet ekskl. moms - med mindre det klart fremgår, at der er tale om priser inkl. moms.


Levering:

Levering af E-Learning ydelser påbegyndes straks efter fuldendt tilmelding. Umiddelbart efter tilmelding afsendes to e-mails til kursistens e-mail. En e-mail med oplysning om brugernavn og password og en e-mail med kursusoplysninger - herunder link til kurset. Såfremt EKU modtager Message Accepted retur fra modtager, kan EKU ikke gøres yderligere ansvarlig for modtagelse eller læsning af disse e-mails. Fra afsendelse af disse e-mails er der normalt 45 dage til at gennemføre kurset - herefter lukkes kursusadgangen automatisk. Manglende gennemførelse berettiger ikke til kompensation af nogen art. Der afsendes kursuspåmindelser til kursister der ikke har gennemført ca. 14 dage før kursusudløb og ca. 7 dage før kursusudløb. Er kurset ikke gennemført indenfor den afsatte periode, kan der mod betaling af kr. 300 pr. kursist laves en fristforlængelse på 1 måned. (forlængelse skal finde sted senest en uge efter udløb) Kurser er personlige, og må hverken helt eller delvist overdrages til tredjemand.


Kursusbevis / Certifikat:

Når kursisten har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat (typisk min. 80 % korrekte svar på den afsluttende test) fremsendes der automatisk en e-mail vedhæftet kursusbevis/certifikat. Det påhviler kursisten selv at printe dette bevis.


Betaling:

Alle priser er fastlagt med udgangspunkt i betaling netto kontant. Der betales med kreditkort via PayPal eller ved fremsendelse af faktura. (betalingsbetingelser netto kontant. Vi accepterer op til 14 dages tid til godkendelse i forbindelse med betalingen. Ved for sen betaling pålægges renter og gebyrer i henhold til gældende Dansk lovgivning herom. Der tillægges ikke betalingsgebyrer eller administrationsgebyrer - bortset fra de omkostninger der påløber i forbindelse med eventuelle rykkere eller inkasso. Normalt sker fakturering via fremsendelse af faktura til oplyst e-mail. Hvis ønsket kan fakturering ske elektronisk via ean.


Fortrydelse:

Når kursisten er oprettet, er tilmeldingen bindende og kan ikke fortrydes. Vi tilbyder dog annullering af kursister mod betaling af kr. 300 - såfremt annullering sker senest 7 dage efter oprettelsen og kurset ikke er påbegyndt. Registrering af påbegyndt kursus afgøres alene på baggrund af registrerede oplysninger hos EKU.


Kursus administrator / Customer Education Manager (CEM)

Såfremt der er indgået aftale om oprettelse af kursusadministrator (Customer Manager), modtager denne automatisk kopi af egne kursisters kursus velkomst e-mail og kopi af e-mail med bevis/certificat ved gennemført kursus. Forudsat der er kursister (aktive) der endnu ikke har afsluttet kurset, modtager CM ugentligt en course completion e-mail med status på de tilmeldte kursister.


Registrering af oplysninger:

EKU registrerer oplysninger om kursister og kunder. Disse oplysninger behandles fortroligt og anvendes udelukkende i forbindelse med afvikling af kurser. EKU skal som minimum bruge kursistens fulde navn (kommer til at stå på kursusbeviset) og e-mail til kursisten. EKU registrerer herudover bl.a. oplysninger om kursistens faktiske tidsforbrug og testresultater. Det påhviler kursisten selv at kontrollere at navn er stavet korrekt - under Mine Info


Garanti:

Da E-Learning er et digitalt produkt er der ingen returret som ved handel af fysiske produkter. Herudover gælder almindelige Danske betingelser for business to business handel.


Ophavsrettigheder:

Ethvert indhold i EKU's kurser er omfattet af lov om beskyttelse af ophav. Disse rettigheder tilhører alene EKU eller tredjemand med hvem EKU har etableret eller søgt etableret aftale med. Kursisten er alene berettiget til at bruge materialet i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre kurset. Kurserne må således hverken helt eller delvis printes, kopieres, optages, eller på anden måde videreformidles uden EKU skriftlige tilladelse hertil. Overtrædelse heraf vil blive mødt med krav om erstatning.


Produktansvar:

Kursusindholdet er udarbejdet i henhold til gældende regler, normer og forskrifter, og der er tilstræbt den bedst mulige overensstemmelse hermed. Fortolkninger heraf afgøres i yderste instans juridisk. EKU kan derfor ikke på nogen måde drages til ansvar herfor. EKU kan hverken direkte eller indirekte gøres til ansvar for nogen form for tab - direkte eller indirekte - der måtte opstå i forbindelse med brugen af ydelserne.

Var denne information nyttig?

#issue171

Spar op til 60% på kursusomkostningerne

L-AUS som E-Learning er billigere og konkurrencedygtig på pris og kvalitet!

I efterfølgende eksempel sammenlignes priser på forskellige former for L-AUS kurser. Vi har valgt at sammenligne L-AUS E-Learning med et L-AUS kursus hos en størrre privat kursusudbyder og med L-AUS kursus med støtte fra undervisningsministeriet (AMU kursus).Uden støtte fra UVM

  Antal Enhedspris Omkostning
Kursuspris* 1 1650 1650
Varighed effektiv (timer) 7,4
Lønudgift** 249,01 1.842,66
VEU godtgørelse*** 0 0 0
Direkte kursusomkostning**** 3.492,66
Indirekte omkostning / tabt DB i produktion***** 7,4 175,99 1.302,34
Samlet udgift pr. kursus 4.795,00 kr.

Med støtte fra UVM

  Antal Enhedspris Omkostning
Kursuspris* 1 120 120
Varighed effektiv (timer) 7,4
Lønudgift** 249,01 1.842,66
VEU godtgørelse*** -1 640,80 -640,80
Direkte kursusomkostning**** 1.321,86
Indirekte omkostning / tabt DB i produktion***** 7,4 175,99 1.302,34
Samlet udgift pr. kursus 2.624,20 kr.

E-Learning

  Antal Enhedspris Omkostning
Kursuspris* 1 600 600
Varighed effektiv (timer) 3
Lønudgift** 249,01 747,02
VEU godtgørelse***
Direkte kursusomkostning**** 1.347,02
Indirekte omkostning / tabt DB i produktion***** 3 175,99 527,98
Samlet udgift pr. kursus 1.875,00 kr.
Besparelse i forhold til kursus uden støtte fra UVM 2.920,00 kr. (60%)
Besparelse i forhold til AMU kursus med støtte fra UVM 749,20 kr. (28%)

* Kursuspris ved Solar / UVM deltagerbetaling 2013 / EKU kursuspris
** Lønudgift beregnet med en timepris på kr. 170,25 tillagt direkte omkostninger på 46,26%, jf. Tekniq kalkulation Maj 2012
*** VEU godtgørelse fra det offentlige maks. 640,80 pr. dag (2013)
**** Transportomkostning ikke medregnet. Kursist skal reelt transportere sig til kursussted eller underviser til kursussted. Reelt er der ofte såvel transport- og forplejningsomkostninger og evt. også logiomkostninger!
***** Gennemsnitlig udsalgspris estimeret til kr. 425 pr. time excl. moms. Undervisningsministeriets omkostning til en L-AUS kursist udgør i alt kr. 1.270,15 plus evt. køre og logi omkostninger!

Var denne information nyttig?

Lovgivning

#issue206

Krav om instruktion

Krav om instruktion når der arbejdes på eller nær elektriske installationer:

Sikkerhedstyrelsen fremsatte i den gamle stærkstrømsbekendtgørelse et generelt krav om instruktion, når der skal arbejdes på eller nær elektriske installationer. Kravet blev konkret skærpet til mindst årligt når der arbejdes på tavleanlæg.


De nye regler, som trådte endeligt i kraft 01.07.2019 er langt vagere formuleret, hvilket har rejst spørgsmål, om der fortsat er krav om instruktion mindst årligt når der arbejdes på eller nær elektriske installationer.


Det hurtige og unuancerede svar er, at der er krav om instruktion - mindst årligt.


Det mere korrekte og nuancerede svar er ganske komplekst.


Når der skal arbejdes på eller nær elektriske installationer, stilles der krav fra flere myndigheder. Heraf er Sikkerhedstyrelsen og Arbejdstilsynet de væsentligste.


Hver især har Sikkerhedstyrelsen og Arbejdstilsynet opstillet krav om instruktion i deres love, bekendtgørelser og vejledninger, men ingen af dem angiver konkrete tidsintervaller.

Begge myndigheder henviser til, at følge den Europæiske standard EN 50110-1, når der skal arbejdes på eller nær elektriske installationer, men heller ikke standarden stiller konkrete tidsintervaller.


Det har nogen fortolket, som om det nu er frivilligt, men det er langt fra tilfældet.


Når der rettes henvendelse til myndighederne, er den overordnede fortolkning, at der skal instrueres tilstrækkeligt, til at der ikke sker noget. Det stiller krav til såvel instruktionens varighed, kvalitet og hyppighed/gentagelse.


Årsagen til at myndighederne ikke vil stille konkrete krav til hyppighed er, at mange fejlagtigt har opfattet det, således at årlig instruktion er tilstrækkelig. Myndighederne ønsker, at det er den konkrete arbejdssituation, der afgør behovet for instruktion. Der skal forud for enhver arbejdsopgave foretages en risikovurdering, som afgør, hvordan opgaven kan udføres sikkert og uden at der sker noget.

Instruktionens omfang, kvalitet og hyppighed skal afpasses i forhold til risikovurderingen og skal sikre, at der ikke sker noget. Instruktion skal dermed afpasses i forhold til opgavens karakter og farlighed!


Hvis der så alligevel sker noget, vil udgangspunktet for myndighederne være, at instruktionen har været utilstrækkelig.

Dermed vil arbejdsgiveren blive stillet ansvarlig og nærmere undersøgelse, til retslig forfølgelse, vil blive påbegyndt. I den forbindelse vil bl.a. omfang og kvalitet, af den instruktion der har fundet sted forud for opgaven, være en væsentlig faktor. Her vil det som oftest være en særdeles formildende omstændighed, hvis det kan dokumenteres, at de pågældende medarbejdere er instrueret mindst årligt.


Kun i tilfælde af opgaver, hvor der ikke er risiko for elektrisk stød eller kortslutning, kan det generelle instruktionsinterval være mindre end et år.

Eksempler på sådanne opgaver begrænser sig til betjening af installationer, der er isoleret til et niveau, svarende til IP2X eller IPXXB – hvilket i praksis vil svare til det vi gør i et privat hjem. Tænde og slukke for lyset, tilslutning af apparater til stikkontakter o.l.

Var denne information nyttig?

Relevante Links

Myndigheder
Lovgivning
SIK- Meddelelser
Leverandører
[render_help_site]