arrow_backward

Menu

conversion_path

EE 2.2.5

L-AUS / SIK 1082, EN 50110 & AT 1084, udg. 2023

Elektrisk Sikkerhed

3 – 4 timer

Kursuslængde

45 Dage

Adgang

Pris ekskl. moms

Sikkerhed ved arbejde på eller nær elektriske installationer (L-AUS)

Online E-Learning kursus
EN 50 110, udgave - 2023 - Sprog:

Dette kursus imødekommer generelle krav fra Danske myndigheder (Sikkerhedsstyrelsen (SIK), Arbejdstilsynet (AT) m.fl.), herunder installationsbekendtgørelsen (SIK 1082) og arbejdsmiljøloven (AT (LBK 2062), AT vejledning 1.7.1-2 og mange andre).

Såvel SIK som AT stiller krav om at personer der udfører arbejde på eller nær elektriske installationer under spænding skal være tilstrækkelig instrueret til at sikre sikkerhedsmæssig korrekt adfærd.

Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet foreskriver at følge den Europæiske standard for arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer (EN50110), som detaljeret beskriver sikkerhedsaspekter der er forbundet med at arbejde på eller nær elektriske installationer, samt hvordan disse farer kan imødegås.

Kurset gennemgår såvel regler som forskellige arbejdssituationer, så deltageren bliver bekendt med de forholdsregler der skal tages i givne situationer.

Hvis uheldet skulle ske, gennemgås førstehjælp ved el-ulykker i sidste kapitel.

Kurset er opbygget med tekst, speak, billeder, video og test, som hver især medvirker til at forstå indholdet.

Klip fra kurset:

Certifikat / kursusbevis:

Kurset afsluttes med en multiple choice test, som skal bestås med min. 80% korrekte svar. Når testen er bestået, fremsendes kursusbevis automatisk.

Kursusbevis udstedes på Dansk og på Engelsk – i A4 og i kreditkortformat.

Kursusbevis fremsendes til den e-mail der er opgivet for kursisten samt, hvis oplyst til kursusadministratoren.

Kursuspåmindelser:

Hvis kursisten ikke har gennemført kurset når der er 14 dage tilbage af kursusvinduet, fremsendes automatisk en påmindelse til kursisten, at han skal huske at sætte tid af til gennemførelsen. Er kurset fortsat ikke gennemført når der mangles 7 dage, fremsendes yderligere en påmindelse.

Årsreminder:

Når det er tæt på et år siden kurset bestået, og forudsat kursisten ikke på ny er tilmeldt fremsendes en årsreminder, at det kan være tid for at forny kurset. Reminderen sendes til kursusadministratoren eller til kursisten hvis der ikke er registreret en kursusadministrator.

Support:

Skulle der opstå behov for afklaring af specifikke spørgsmål i forbindelse med kurset, kan kursisten få disse afklaret ved at henvende sig til EKU’s support.

Kursusadministrator / Kundeadministrator:

Som kunde i EKU kan der oprettes en administratoradgang for en eller flere relevante personer. Som administrator opnås adgang til en række servicefaciliteter, herunder øjeblikkelig oprettelse af kursister.

Instruktions omfang:

Såvel Sikkerhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Europæisk standard stiller krav om at medarbejdere skal være instrueret i det arbejde der skal udføres, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og uden at der opstår uforudsete hændelser.

Enhver der arbejder på eller i nærheden af spændingsførende elektriske installationer, skal være særligt instrueret i sikkerhedsmæssig korrekt adfærd – uanset om der er tale om elektrisk eller ikke elektrisk arbejde. Instruktionskravet gælder såvel elektrisk sagkyndige som andre der skal udføre arbejde.

Myndighederne angiver ikke yderligere formelle krav om omfang og kvalitet af instruktion, men fastslår at hvis der er sket et uheld, har instruktionen ikke været tilstrækkelig.

Hvis uheldet er ude, og der sker et uheld, vil det dermed være nærmest umuligt at forfægte at instruktionen har været tilstrækkelig. Der vil med andre ord være grundlag for at forfølge virksomheden for at fastlægge et ansvar.

I den forbindelse står virksomheden bedst, når den kan fremlægge dokumentation for at den faktuelt har gennemført instruktion. Den enkle måde at opnå dokumentation for instruktion på, er ved at lade en professionel udbyder gennemføre instruktion for medarbejderne.

EKU el-sikkerheds eksperter garanterer at den instruktion der gives på EKU’s kurser, er i overensstemmelse med de krav der er gældende ved arbejde i Danmark og at sikkerhedsinstruktionen sker på et fagligt dokumenteret højt niveau.

Instruktionshyppighed:

I Danmark er der ikke konkrete krav om instruktionshyppighed eller kvalitet af instruktion. Myndighederne konkretiserer på forespørgsel, at instruktion skal være tilstrækkelig til at undgå uønskede hændelser.

Som udgangspunkt vil instruktionskravet dog indledningsvis anses opfyldt hvis instruktion sker mindst årligt. Hyppigere hvis der er tale om kompleksitet eller farlighed.

I sjældne tilfælde kan instruktion ske mindre hyppigt, hvis der er tale om f.eks. vedligeholdelsesarbejde på installationer der i sin konstruktion indebærer meget lav risiko. F.eks. skift af lyskilder under spænding.

Supplerende instruktion:

Arbejdsgiveren bør supplere med specifik instruktion omhandlende det aktuelle arbejde der skal udføres. Afhængig af installationens, arbejdets kompleksitet og farlighed kan der være behov for hyppigere instruktion.

Yderligere information:

Vi håber med nærværende at have stillet relevant information til rådighed for dig. Skulle der være emner, du ønsker yderligere belyst, så kontakt os venligst på support@eku.dk

Sikkerhed ved arbejde på eller nær elektriske installationer (L-AUS)

- Kursus Sprog:

OVERRIDE_HEAD_LANG__LOCAL


Online E-Learning kursus i Sikkerhed ved arbejde på eller nær elektriske installationer (L-AUS).
Kurset er målrettet til enhver der skal arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer og giver grundlæggende kompetencer til at undgå elektriske ulykker.
Kurset er baseret på den Danske Installationsbekendtgørelse (1082), den Europæiske standard EN 50110 - Drift af elektriske installationer, arbejdsmiljøloven og andre relevante standarder.

OVERRIDE_HEAD_TEXT_LANG_NOTE_

Adgang: 45 Dage

Der er adgang til kurset i 45 dage efter tilmeldingen.

Pris: kr. 600,-

Kr. 600 ekskl. moms. Kr. 750 inkl. moms.

Varighed: 3 Timer

Anslået varighed 2,5 til 3,5 timer afhængig af kursistens forudgående kvalifikationer og effektivitet.

Pris ekskl. moms.

Enhver der arbejder på eller i nærheden af spændingsførende elektriske installationer, skal være instrueret i sikkerhedsmæssig korrekt adfærd – uanset om der er tale om elektrisk eller ikke elektrisk arbejde. Instruktionskravet gælder såvel elektrisk sagkyndige som andre der skal udføre arbejde.
Der kræves ikke forudgående elektriske kompetencer for at deltage på kurset.
I almindelighed fordres der instruktion mindst årligt. Hyppigere hvis der er tale om kompleksitet er særlig farlighed.

 
 
 

Kursusgrundlag

 
 
 

Dette kursus imødekommer de generelle krav i installationsbekendtgørelsen og i EN 50110, om at personer der udfører arbejde på eller nær elektriske installationer under spænding skal være instrueret om sikkerhedsmæssig korrekt adfærd. Instruktionen giver indgående kendskab til de farer der er forbundet med at arbejde på eller nær elektriske installationer, samt hvordan disse farer kan imødegås.

Arbejdsgiveren bør supplere med specifik instruktion omhandlende det aktuelle arbejde der skal udføres. Fornyet instruktion bør i almindelighed ske mindst årligt. Afhængig af installationens, arbejdets kompleksitet og farlighed kan der være behov for hyppigere instruktion.

 
 

Kursus Struktur

Kurset indeholder:

1. Velkomst og kursus navigation.
2. Hvor og hvornår skal reglerne følges.
3. Farerne ved elektricitet.
4. Grundprincipper for sikkerhed ved arbejde på eller nær elektriske installationer.
5. Driftsaktiviteter, aktiviteter, måling, afprøvning og eftersyn.
6. Arbejdsprocedurer generelt.
7. Spændingsløst arbejde - Dead Working
8. Arbejde under spænding.
9. Arbejde i nærheden af spændingsførende dele
10. Vedligeholdelsesprocedurer
11. Førstehjælp ved el-ulykker
12. Afsluttende test (min. 80% korrekte svar)