arrow_backward

Menu

conversion_path

EE 2.2.5

DBI Vejledning 10:2021 / Kursusudgave 2023

Varmt Arbejde

2 – 3 timer

Kursuslængde

45 Dage

Adgang

Pris ekskl. moms

Varmt Arbejde – varme- og gnistproducerende værktøj

Online E-Learning kursus
DBI Vejledning 10:2021, kursusudgave 2023 - Sprog:

Obligatorisk sikkerhedskursus for enhver, der skal udføre arbejde med varme- eller gnistproducerende værktøj, eller hvor der frembringes flammer, gnister eller brandfarlig opvarmning – i daglig tale kaldet VARMT ARBEJDE. (kurset omhandler ikke varmt arbejde relateret til tagdækning og ukrudtsbrænding)

Varmt arbejde er årsag til mange brande, herunder en række af de største millionbrande. Enhver, der arbejder med værktøjer der indebærer risiko for brandfarlig opvarmning, bør være instrueret og trænet, så der opnås færdigheder og rutiner der sikrer, at nødvendige forholdsregler bliver taget, så der ikke opstår risiko for brand. Uddannelse i varmt arbejde er en obligatorisk krav der indgår i de fleste forsikringsselskabers betingelser. Derudover stiller et stærkt stigende antal virksomheder krav til leverandører at de generelt er kvalificeret til at udføre varmt arbejde.

Dansk Brandteknisk Institut (DBI) har i Brandteknisk vejledning 10 sammenstillet krav fra en række interessenter, som hver især stiller krav til at sikre mod anstiftelse af brand. Den udførende virksomhed bør, for at sikre fortsat samarbejde, på eget initiativ sikre, at arbejde ikke foranlediger brand og efterfølgende produktions- eller værditab.

Det primære mål med kurset er, at udførende personer opnår viden til at identificere risici og at tage nødvendige forholdsregler.

Dette kursus, er udviklet af DBI-Certificerede instruktører og kan sidestilles med et DBI-kursus, forudsat kursisten er uddannet i praktisk brug af håndildslukker, som gennem mange år har været en obligatorisk del af erhvervsuddannelserne.

Forsikringsbranchen har sat særlig fokus på området. Forsikringsselskabernes brancheorganisation (F&P), som omfatter stort set alle forsikringsselskaber i Danmark, opfordrer via sikringssguiden.dk/varmt arbejde, deres medlemmer til, at stille krav i deres forsikringsbetingelser om, at udførende håndværkere og andre der udfører arbejde hvor der er risiko for brandfarlig opvarmning, skal være uddannet og trænet i at udføre varmt arbejde. Sikringsguiden foreskriver at kursus skal være tilsvarende DBI-kursus i varmt arbejde. EKU’s kursus i varmt arbejde efterlever disse krav – excl. praktisk brug af håndildslukker.

"Håndværkere og andre, der anvender redskaber der kan indebære risiko for brandfarlig opvarmning, har ofte faglig fokus og dermed mindre fokus på risikoen brandfarlig opvarmning.

Skulle der opstå brand som følge af udført arbejde, vil skader ofte være forsikringsmæssigt dækket. Er brandet opstået som følge af varmt arbejde, vil der som udgangspunkt blive opkrævet en væsentligt forhøjet selvrisiko, hvis arbejdet er udført uden at have gennemgået uddannelse og træning i "varmt arbejde".

Brand vil ofte medføre mange, måske uovervindelige, praktiske og økonomiske ulemper. Det giver derfor god mening, for såvel bygherrer som udførende, at sørge for at involverede medarbejdere er uddannede og trænede i at være opmærksomme på risici og at tage forholdsregler mod brand.

Kursisten opnår viden om de krav der gælder:

 • en fælles forståelse for de roller der kan være forbundet med arbejdet,
 • risikovurdering,
 • krav om brandvagt,
 • hvordan varmt arbejde skal planlægges og udføres og
 • viden om brand og brandslukning, herunder alarmering, evakuering, slukningsudstyr og anvendelighed.

Kurset gennemgår såvel regler som forskellige arbejdssituationer, så deltageren bliver bekendt med de forholdsregler der skal tages i givne situationer.

Kurset er opbygget med tekst, speak, billeder, video og test, som hver især medvirker til at forstå indholdet.

Praktisk brug af håndildslukker:

EKU’s kursus i varmt arbejde svarer fuldt ud til et DBI-kursus i varmt arbejde – excl. praktisk brug af håndildslukker.

Træning i praktisk brug af håndildslukningsmateriel udbydes bredt, og kan f.eks. være i form af en uddannelse eller efteruddannelse, fra offentlige eller private udbydere, hvor praktisk brug af håndildslukningsmateriel indgår (elementær brandbekæmpelse, GWO Fire Awareness, praktisk brandslukningsuddannelse m.fl.).

EKU’s kursusbevis er fuldt gyldigt ”tilsvarende DBI-Certifikat”, sammen med et bevis for praktisk brug af håndildslukker.

Udviklet af DBI Instruktør

For at kunne tilsvare et DBI-kursus i varmt arbejde, skal instruktøren være godkendt DBI-Instruktør. EKU opfylder også dette krav.

Certifikat / kursusbevis:

Kurset afsluttes med en multiple choice test, som skal bestås med min. 80% korrekte svar. Når testen er bestået, fremsendes kursusbevis automatisk.

Kursusbevis udstedes på Dansk og på Engelsk – i A4 og i kreditkortformat.

Kursusbevis fremsendes til den e-mail der er opgivet for kursisten samt, hvis oplyst til virksomhedsadministratoren (CM).

Sammen med et bevis for praktisk brug af håndildslukningsmateriel, tilsvarer certifikatet et DBI-certifikat.

Tilmelding / køb af kursus/kurser:

Køb/tilmelding af kursister sker ved at vælge ”køb” på hjemmesiden.

Når "køb" vælges, startes en købs-/tilmeldingsproces hvor det er muligt at købe et eller flere kurser.

Vælges der "privat" kan der med et minimum af oplysninger og sikker betaling via kreditkort opnås adgang til kurset med det samme.

Er der tale om et virksomhedskøb, vælges "virksomhed"

Når køb foretages som virksomhed, oprettes kontaktpersonen som manager (CM) for virksomheden. CM har adgang til en række servicefaciliteter. Når købet gennemføres, fremsendes der en e-mail til CM med anvisninger til at logge ind.

Herefter oplyses data på kursisten/kursisterne i form af navn og e-mail. Det er en forudsætning, at hver kursist har sin egen unikke e-mail. Købet afsluttes ved at vælge om der ønskes betaling via kreditkort eller der ønskes fremsendt faktura. (anvendelse af en og samme e-mail for flere kursister kan ske ved mail til tilmelding@eku.dk.

Kursisten/kursisterne modtager herefter en e-mail med link til kurset og kan umiddelbart efter gå i gang med kurset.

Rabat ved køb af flere kurser:

EKU giver rabat når der købes flere kurser i et køb. Rabatten beregnes og fratrækkes automatisk i forhold til de købte antal.

Virksomheds manager (CM)

Som CM opnås der adgang til følgende funktioner på EKU’s platform:

1. TILFØJ KURSISTER: Præcis som under checkout kan der tilmeldes kursister uden at skulle udfylde ordredetaljer. Vi har strømlinet tilmeldingsprocessen for at gøre det nemmere.

2. OVERSIGT OVER KURSISTER. Følg fremskridtene for dine kursister, du har tilmeldt. Se om de er begyndt på kurset og hvor meget de har tilbage at gennemføre.

3. CERTIFIKATPANEL: Efter at kursisterne har gennemført et kursus, kan du downloade og gennemse deres certifikater direkte her på vores platform. Vores certifikater understøtter flere sprog som standard.

4. HURTIG HJÆLP TIL DINE KURSISTER: Du har mulighed for at forlænge en KURSUSDELTAGER med 2 dage GRATIS, hvis de ikke har afsluttet det til tiden. Alternativt kan du tilbyde en forlængelse på 30 dage mod et ekstra gebyr. Alt sker øjeblikkeligt uden ventetid.

5. DIT VIRKSOMHEDSOVERBLIK: Udnyt funktionerne som virksomhedsmanager (CM) i samarbejde med dine kolleger og administrere dit team effektivt. Funktionerne er knyttet til din virksomhedsprofil, som er tilknyttet det CVR-nummer, du har angivet. Der er ingen begrænsning for teamets størrelse. Der kan oprettes flere virksomhedsmanagere, og vi står klar til at hjælpe dig gennem opsætningsprocessen.

Kursuspåmindelser:

Hvis kursisten ikke har gennemført kurset når der er 14 dage tilbage af kursusvinduet, fremsendes automatisk en påmindelse til kursisten, at han skal huske at sætte tid af til gennemførelsen. Er kurset fortsat ikke gennemført når der mangles 7 dage, fremsendes yderligere en påmindelse.

Årsreminder:

Når det er tæt på et år siden kurset bestået, og forudsat kursisten ikke på ny er tilmeldt fremsendes en årsreminder, at det kan være tid for at forny kurset. Reminderen sendes til virksomhedsadministratoren (CM) eller til kursisten hvis der ikke er registreret en virksomhedsadministrator (CM).

Support:

Skulle der opstå behov for afklaring af specifikke spørgsmål i forbindelse med kurset, kan kursisten få disse afklaret ved at henvende sig til EKU’s support.

Virksomhedsadministrator Kursusadministrator (CM):

Som virksomhedskunde hos EKU oprettes der en administratoradgang (CM) for en eller flere relevante personer. Som administrator opnås adgang til en række servicefaciliteter, herunder øjeblikkelig oprettelse af kursister.

Instruktions omfang:

Der foreligger ikke konkret lovgivning der entydigt foreskriver omfang og varighed af instruktion i varmt arbejde.

DBI (myndighedsgodkendt institut for brand og sikring) har i DBI brandteknisk vejledning 10, angivet en række krav, som har til hensigt at skabe et fælles grundlag for udførende håndværkere og andre der skal udføre varmt arbejde. I vejledningen er angivet ”gyldigt certifikat” for uddannelse i brandværnsforanstalt-ninger ved varmt arbejde.

Forsikringsselskabernes Brancheorganisation (F&P) har på hjemmesiden sikringsguiden.dk/varmt arbejde angivet en række anbefalinger for uddannelsen:

 • at kursusindhold skal være tilsvarende et DBI-kursus,
 • at instruktøren skal være uddannet instruktør hos DBI og have et gyldigt instruktørbevis.

EKU’s kurser efterlever alle krav fra såvel DBI-Vejledning 10, krav og anvisninger fra F&P sikringsguiden.dk samt CFPA Europe’s* uddannelsesprogram og CFPA-E* Guideline nr. 12:2023 Fire Safety basics for hot work operatives.

*CFPA-E=The Confederation of Fire Protection Associations Europe

Instruktionshyppighed:

Der er ingen generelle fastlagte krav om instruktionshyppighed. Således indeholder DBI brandteknisk vejledning 10 intet konkret om instruktionshyppighed, men DBI angiver at det kursus certifikat de udsteder gælder i 5 år. CFPA-E Guideline no 12:2023 nævner også 5 år som eksempel for gyldighed.

EKU anbefaler, at kurset gentages årligt, indtil der er indarbejdet en kultur i virksomheden der sikrer øget fokus på brandfare. Det indebærer at risici ved varmt arbejde altid er med i overvejelserne når arbejdsopgaver planlægges og udføres.

Hyppig gentagelse af instruktion i varmt arbejde minder medarbejderne om risiciene ved varmt arbejde og hvilke forholdsregler der bør tages – herunder er det en påmindelse om, at virksomheden har fokus på, og interesse i, at undgå risiko for brand bedst muligt – til gavn for såvel kunde, leverandør og andre interessenter.

Når varmt arbejde indgår som en naturlig underforstået del af planlægning og udførelse af opgaverne, kan det overvejes at reducere instruktionshyppigheden.

Supplerende instruktion:

Arbejdsgiveren bør supplere med specifik instruktion omhandlende det aktuelle arbejde der skal udføres. Afhængig af arbejdets art, arbejdets kompleksitet og farlighed kan der være behov for gentagen supplerende instruktion. Det gælder i særlig grad når der er tale om arbejde på fredede bygninger, hvor der er skærpede krav om brandsikkerhed.

Yderligere information:

Vi håber med nærværende at have stillet relevant information til rådighed for dig. Skulle der være emner, du ønsker yderligere belyst, så kontakt os venligst på support@eku.dk

Varmt Arbejde

- Kursus Sprog:

OVERRIDE_HEAD_LANG__LOCAL


Online E-Learning kursus i Sikkerhed ved arbejde på eller nær elektriske installationer (L-AUS).
Kurset er målrettet til enhver der skal arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer og giver grundlæggende kompetencer til at undgå elektriske ulykker.
Kurset er baseret på den Danske Installationsbekendtgørelse (1082), den Europæiske standard EN 50110 - Drift af elektriske installationer, arbejdsmiljøloven og andre relevante standarder.

OVERRIDE_HEAD_TEXT_LANG_NOTE_

Adgang: 45 Dage

Der er adgang til kurset i 45 dage efter tilmeldingen.

Pris: kr. 600,-

Kr. 600 ekskl. moms. Kr. 750 inkl. moms.

Varighed: 3 Timer

Anslået varighed 2,5 til 3,5 timer afhængig af kursistens forudgående kvalifikationer og effektivitet.

Pris ekskl. moms.

Enhver der arbejder på eller i nærheden af spændingsførende elektriske installationer, skal være instrueret i sikkerhedsmæssig korrekt adfærd – uanset om der er tale om elektrisk eller ikke elektrisk arbejde. Instruktionskravet gælder såvel elektrisk sagkyndige som andre der skal udføre arbejde.
Der kræves ikke forudgående elektriske kompetencer for at deltage på kurset.
I almindelighed fordres der instruktion mindst årligt. Hyppigere hvis der er tale om kompleksitet er særlig farlighed.

 
 
 

Kursusgrundlag

 
 
 

Dette kursus imødekommer de generelle krav i installationsbekendtgørelsen og i EN 50110, om at personer der udfører arbejde på eller nær elektriske installationer under spænding skal være instrueret om sikkerhedsmæssig korrekt adfærd. Instruktionen giver indgående kendskab til de farer der er forbundet med at arbejde på eller nær elektriske installationer, samt hvordan disse farer kan imødegås.

Arbejdsgiveren bør supplere med specifik instruktion omhandlende det aktuelle arbejde der skal udføres. Fornyet instruktion bør i almindelighed ske mindst årligt. Afhængig af installationens, arbejdets kompleksitet og farlighed kan der være behov for hyppigere instruktion.

 
 

Kursus Struktur

Kurset indeholder:

1. Velkomst og kursus navigation.
2. Hvor og hvornår skal reglerne følges.
3. Farerne ved elektricitet.
4. Grundprincipper for sikkerhed ved arbejde på eller nær elektriske installationer.
5. Driftsaktiviteter, aktiviteter, måling, afprøvning og eftersyn.
6. Arbejdsprocedurer generelt.
7. Spændingsløst arbejde - Dead Working
8. Arbejde under spænding.
9. Arbejde i nærheden af spændingsførende dele
10. Vedligeholdelsesprocedurer
11. Førstehjælp ved el-ulykker
12. Afsluttende test (min. 80% korrekte svar)